MULTİ BUSSBAR TEKNOLOJİSİ İLE DAHA AZ KAYIP

 

Minimum Kayıp, Maksimum Verim

 

Multi Bussbar teknolojisi ile birlikte 5BB dan 9B‘a geçerek akım aktarma hızını %30 artırıyoruz. Böylece kayıplara ve ısınma problemlerine karşı çözüm üretiyoruz. Düz ribbon teli yerine yuvarlak ribbon teli kullanarak güneş paneline gelen ışınım miktarında olası yansımaları azaltarak %75’e kadar ışınım artışı sağlıyor ve hücrenin enerji üretimini %1 - %1.5 artırıyoruz.

 

Aynı zamanda olası gölgelenmeden kaynaklanan kayıpları da minimalize ederek toplamda %2’lik bir verim artışı ve doğru enerji aktarımı sağlıyoruz.

 

 

Üretim Teknolojimiz (Bu sekmeyi kaldırıp içeriğindeki Endüstri 5.0, Micro GAP, NCD Kesim başlıklarını ayrı sekmelere böleceğiz.)

 

Endüstri 5.0 Teknolojisi

 

İnsanların, Makine ve Robotlarla İş Birliği

 

Dünya nüfusu her geçen gün artıyor. Nüfusla paralel olarak gelişen teknoloji de, işleri kolaylaştrımak adına keşfedilen yeni yöntemlerle birlikte gelişiyor.

 

Teknolojinin insanlar tarafından bir tehlike olarak görülmemesi, yaşamı kolaylaştıran bir yardımcı olarak düşünülmesi amacıyla ortaya çıkan Endüstri 5.0 teknolojisi kısaca; insanların makine ve robotlarla uyum içerisinde çalışması, üretimde insan faktörünün azalması olarak tanımlanabilir.

 

Biz de ACS Enerji olarak Endüstri 5.0 teknolojisiyle üretim hattındaki insan faktörünü azaltıyoruz. İnsan gözünün göremeyeceği ve ortam şartlarından doğabilecek hataları %0’a indirerek hassas kalibrasyon ve kapalı ortam sayesinde güneş panelinde oluşabilecek hata oranını %0.013’e kadar düşürüyoruz. Sizler ve temiz gelecek için güneş panellerimizin verimliliğini artırıyor ve çalışma süresini uzatıyoruz.

 

 

NCD Kesim Teknolojisi

 

Uzun Ömürlü Güneş Panelleri

 

Hücre kesim yöntemleri ikiye ayrılır. İlk kesim yöntemi olan normal kesim yönteminde 1500°C üzerinde hücrenin kesim bölgesine ısı uygulanır ve ısı belirli bir bölgeye ulaştıktan sonra mekanik kuvvet ile hücre iki ayrılır.

 

Bu yöntem ile hücrenin kenarlarında gözle görülemeyen birçok tahribat ve çatlak meydana gelir. Güneş panelinin çalışması esnasında bu hasarlı bölgeler verimliliği düşürür ve ısınmalara yol açar.

 

ACS Enerji olarak ikinci hücre kesim yöntemi olan, tahribatsız termal genleşme ve büzülme ilkesine dayanan NCD Kesim teknolojisini kullanıyoruz.

 

Daha düşük sıcaklıkta ve mekanik kuvvet uygulanmadan yapılan bu kesim yöntemi ile kenarları pürüzsüz ve tahribatsız kesim yapılarak olası ısınmaları önlüyoruz. Bu yöntem ile güneş panelinin verimliliğini artırıp kullanım ömrünü uzatıyoruz.

 

 

Micro Gap Teknolojisi

 

Düşük Mesafe, Yüksek Fayda

 

Mikro Gap teknolojisi ile hücreler arasındaki mesafeler 2 mm’den 0,5 mm’ye kadar düşürülerek gelen ışınım miktarından daha fazla yararlanmasını sağlıyoruz.

Bu sayede standart modül bağlantısına göre mikro bağlantı yöntemi ile modul efektif verimliliğini ciddi düzeyde artırdık..

 W/m2 ' de Maksimum Güç


 Daha Az Hot Spot