Misyon

 

Dünyanın enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji ile karşılamak için fotovoltaik

modüllerle üretim yaparak sektörde öncü olmak, milli sanayiye katkıda bulunmak,

hizmet ve ürün kalitesini sürekli artırarak sektörün beklentisine üst düzey cevap

veren uluslararası bir teknoloji şirketi olmak.

 

Vizyon

 

Ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığını en aza indirgemek, inovatif yaklaşımla

sürekli gelişerek sektörün standartlarını yukarı çekmek ve dünyanın önde gelen

fotovoltaik modül üreticisi olmak.