Misyon


Dünyanın enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji ile karşılamak için fotovoltaik modüllerle üretim yaparak sektörde öncü olmak, milli sanayiye katkıda bulunmak, hizmet ve ürün kalitesini sürekli artırarak sektörün beklentisine üst düzey cevap veren uluslararası bir teknoloji şirketi olmak.

 

 



Vizyon


Ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığını en aza indirgemek, inovatif yaklaşımla sürekli gelişerek sektörün standartlarını yukarı çekmek ve dünyanın önde gelen fotovoltaik modül üreticisi olmak.