Bir güneş panelinin gücünü, verimini ve çalışma ömürünü etkileyen bir çok etken vardır. Bu etkenlerin bir  kısmı ham madde bir diğeri ise üretim aşamasındaki hassasiyettir.

Endüstri 5.0 , Multi BussBar, Half Cut teknolojilerini birleştirerek geliştirdiğimiz üretim ve hassas kalite kontrol süreçleri ile sizler için yüksek verimli ve daha uzun ömürlü güneş panelleri üreterek daha düşük maliyette daha fazla enerji üretmenizi sağlıyoruz.


YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN ÜRETİYORUZ.


     ENDÜSTRİ 5.0 ile MİNİMUM HATA
 

 

Endüstri 5.0 teknolojisini kullanarak üretim hattındaki insan faktörünü azaltıyoruz. İnsan gözünün göremeyeceği ve ortam şartlarından doğabilecek hataları %0 a indirerek, hassas kalibrayon ve kapalı ortam sayesinde güneş panelinde oluşabilecek hata oranını %0.013 e kadar düşürüyoruz. Sizler ve gelecek dünya için güneş panellerimizin verimliliğini arttırıyor ve çalışma süresini uzatıyoruz.

 HASSAS KALİBRASYON

 

 TEMİZ ORTAM

 

   NCD KESİM TEKNOLOJİSİ

 
 Hücre kesim yöntemleri ikiye ayrılır. İlk kesim yöntemi 1500°C üzerinde hücrenin kesim bölgesine ısı uygulanır ve ısı belirli bir bölgeye ulaştıktan sonra mekanik kuvvet ile hücre iki ayrılır.

Bu yöntem ile hücrenin kenarlarında gözle görülemeyen bir çok tahribat ve çatlak meydana gelir.

Güneş panelinin çalışma esnasında bu hasarlı bölgeler verimliliği düşürür ve ısınmalara yol açar.

ACS Enerji olarak NCD Kesim Teknolojisini kullanarak tahribatsız termal genleşme ve büzülme ilkesine dayanan lazer kesim yöntemi kullanılır.

Daha düşük sıcaklıta ve mekanik kuvvet uygulanmadan yapılan bu kesim yöntemi ile kenarları pürüzsüz ve tahribatsız kesim yapılarak oları ısınmalar önlenir.

Bu yöntem ile güneş panelinin verimliliği ve ömrü arttırılır.

 


  


 MİCRO GAP TEKNOLOJİSİ

 Mikro gap teknolojisi ile hücreler arasındaki mesafeler 2mm den 0,5mm e kadar düşürülerek gelen ışınım miktarından daha fazla yararlanması sağlanıldı.

Bu sayede standart modül bağlantısına göre mikro bağlantı yöntemi ile modul efektif verimliliğini ciddi düzeyde arttırılmış oldu.


 
 


ACS Enerji Arge ve Üretim Merkezi Full Otomatik Half Cut Pv Modül Üretim Hatt


 1 STRINGER- MULTİ BUSBAR SOLAR HÜCRE DİZİMİ

 

 

2 STRING INSPECTİON- SOLAR STRİNG KONTROLÜ

 3 ROBOTIC LAYUP - GÜNEŞ PANELİ ROBOT DİZGİ

 

 

4 EL INSPECTION - GÜNEŞ PANELİ EL RÖNTGEN TESTİ

 

 

5 LAMINATION - GÜNEŞ PANELİ LAMİNASYON

 6 AUTO TRIMMING - GÜNEŞ PANELİ CAM TRİMLEME

 7 VISUAL INSPECTION - GÜNEŞ PANELİ GÖRSEL KONTROL

 8 AUTO FRAMING - GÜNEŞ PANELİ ÇERÇEVE İŞLEMİ

 9 IV HIPOT QUALITY CHECK - GÜNEŞ PANELİ GÜÇ ÖLÇÜMÜ

 MOTECH - POWER UP NOW - YÜKSEK KALİTE GÜNEŞ PANELİ