İnsanların, Makine ve Robotlarla İş Birliği

Dünya nüfusu her geçen gün artıyor. Nüfusla paralel olarak gelişen teknoloji de, işleri kolaylaştrımak adına keşfedilen yeni yöntemlerle birlikte gelişiyor.

Teknolojinin insanlar tarafından bir tehlike olarak görülmemesi, yaşamı kolaylaştıran bir yardımcı olarak düşünülmesi amacıyla ortaya çıkan Endüstri 5.0 teknolojisi kısaca; insanların makine ve robotlarla uyum içerisinde çalışması, üretimde insan faktörünün azalması olarak tanımlanabilir.

Biz de ACS Enerji olarak Endüstri 5.0 teknolojisiyle üretim hattındaki insan faktörünü azaltıyoruz. İnsan gözünün göremeyeceği ve ortam şartlarından doğabilecek hataları %0’a indirerek hassas kalibrasyon ve kapalı ortam sayesinde güneş panelinde oluşabilecek hata oranını %0.013’e kadar düşürüyoruz. Sizler ve temiz gelecek için güneş panellerimizin verimliliğini artırıyor ve çalışma süresini uzatıyoruz.