Neden Güneş Enerjisi
Güneş Enerjisi; Dünyanın en önemli enerji kaynaklarından bir tanesidir. Fosil kaynaklar olarak bilinen petrol, doğalgaz ve kömür rezervlerinin kıt kaynaklar olmaları nedeniyle zaman içerisinde tükeneceği bilinmektedir. Dünyada fosil yakıtların bu denli yoğun kullanılması ise küresel çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Sanayileşme sonucunda atmosfere yayılan karbondioksit gibi zararlı gazlar küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Günümüzde fosil yakıtların hızla tükenmekte olması, sera gazı etkisi, uluslararası tedbirler güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve biyoenerji gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına geçişi tüm ülkeler için zorunlu kılmaktadır.

Yakıt sorununun olmaması, işletme kolaylığı, mekanik yıpranma olmaması, modüler olması, çok kısa zamanda devreye alınabilmesi, uzun yıllar sorunsuz olarak çalışması, temiz bir enerji kaynağı olması vb. gibi nedenlerle dünya genelinde fotovoltaik elektrik enerjisi kullanımı sürekli artmaktadır. 

Güneş Enerjisinin Avantajları;

- Güneş enerjisi ücretsiz,temiz ve sonsuz bir enerji kaynağıdır. 

- Dışa bağımlılığı azaltır. Kendi elektriğinizi üretmeniz her zaman kazançlıdır. Elektrik fiyatlarındaki değişimlerinden etkilenmezsiniz.

- Güneş enerjisi sistemleri çevre dostudur ve bakımı yok denecek kadar azdır.

- Gereken enerji her coğrafyada ve her mevsimde bulunabilir.