insan kaynakları

Acs Enerji köklü kurum kültürü ve sahip olduğu değerler doğrultusunda, tüm insan kaynakları süreçlerinde çalışanlar arası herhangi bir ayrım yapmadan, işin gerektirdiği yetkinlikler ile çalışanlarının potansiyel ve performansları doğrultusunda değerlendirme yapmaktadır. İnsan Kaynakları yönetiminin ana hedefi; şirket vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.-Takım ruhu ve “Biz Bilinci” ile hareket ederek çabalarını kişisel performansın yanında şirket performansına yansıtan bir çalışan profili yakalamayı,

-Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,

-Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir çalışma ortamı sağlamayı,

-Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi,

-Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutmayı,

-Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi,

-Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.