güneş enerjisi
13 Ocak 2016 11:59

 

Günümüzde enerji kalkınmanın ve gelişmişliğin bir göstergesi durumundadır. Günden güne azalan doğal kaynaklardan dolayı çevre kirliliği meydana getirmeyen ve doğayı koruyan enerji kaynaklarına yönelim artmaktadır. Güneş enerjisi, sahip olduğu potansiyel ve kullanım kolaylığı ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla kolay ulaşılabilir olması nedeniyle tercih sebebidir.

 

Türkiye’nin Güneş kuşağında olması Güneş Enerjisine yapılacak yatırımların önemini artırmaktadır. Güneş Enerjili sistemlerin tanıtılması, teşvik edilmesi ve gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması ile daha yaygın kullanım alanlarına sahip olacaktır. 

 

TÜRKİYE Global Radyasyon Değerleri (KWh/m2-gün)  


TÜRKİYE Güneşlenme Süreleri (Saat)                           


                              TÜRKİYE PV Tipi-Alan-Üretilebilecek Enerji (KWh-Yıl)

  


Buna göre genel olarak Türkiye’nin en çok ve en az güneş enerjisi üretilecek ayları sırası ile Haziran ve Aralık olmaktadır.
Bölgeler arasında ise öncelikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz sahilleri gelmektedir. 


 Kaynak: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, GEPA
Paylaş