arge
Kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede ACS Enerji, üstlendiği misyon gereği verimliliğe odaklı tasarladığı pv modüller için araştırma ve teknoloji geliştirme projeleri, ürün geliştirme ve üretim programları ile; sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda millî olarak tasarlama, üretme, geliştirme ve yetkin kullanıcı personeli eğitme yeteneğine sahiptir.

ACS Enerji; küresel ve yerel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini arttıran, üstün teknoloji kalitesi ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir milli teknoloji firması olma vizyonunu benimsemiştir. Bu vizyona ulaşmasında önemli olan rol aracı, sözleşme kapsamında yaptığı faaliyetlerinin yanı sıra kendi özkaynakları ile finanse edilen Ar-Ge faaliyetlerine ayırmasıdır.